Sponsoren

Sponsoren

Dankzij onze sponsoren zijn wij in staat onze statutaire doelstellingen zoals verwoord in artikel 2 van onze Statuten nog beter te verwezenlijken:

  • het behartigen van de belangen van jonge advocaten; 
  • het bevorderen van het contact tussen jonge advocaten onderling en van het contact tussen hen en bevriende Balies in het binnen- en buitenland, alsmede de zittende en de staande magistratuur; 
  • het bevorderen van de juiste uitoefening van het beroep van advocaat; 
  • het stimuleren (en zo nodig organiseren van vormen) van rechtshulp; 
  • het bijdragen aan de opleiding van advocaten en advocaat-stagiaires; 
  • en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

Heeft u ook interesse om de Jonge Balie Limburg te sponsoren, neemt u dan contact op met onze voorzitter door een e-mail te sturen naar het adres voorzitter@jongebalielimburg.nl

Sponsoren