VERENIGING

Jonge Balie Limburg

Wat wij doen

Vereniging De Jonge Balie Limburg is opgericht in 2019 en is ontstaan uit de fusie van de jonge balies Maastricht en Roermond. De vereniging stelt zichzelf ten doel het bevorderen van de ontwikkeling van en het contact tussen jonge advocaten in het arrondissement van de rechtbank Limburg. 

Sociale activiteiten

Regelmatig vindt een borrel, pubquiz, diner of andere sociale activiteit plaats ten behoeve van de onderlinge relaties.

Lezingen

Advocaat-stagiaires dienen gedurende hun stageperiode minimaal 7 lezingen bij te wonen.

Pleitwedstrijden

Jonge Balie Limburg organiseert de pleitwedstrijden waar iedere advocaat-stagiaire één keer aan deelneemt.

Belangenbehartiging

Jonge Balie Limburg staat voor de belangen van haar leden, onder andere t.o.v. de Orde en Beroepsopleiding.

Jonge Balie reis

Ieder jaar vindt in het najaar de jaarlijkse studiereis plaats naar een Europese bestemming ter lering ende vermaak.

Voorlichting

Advocaat-stagiaires hebben te maken met verschillende eisen, (gedrags)regels en opleidingsverplichtingen.

Het bestuur van 2022-2023

LAURENS de vor

PENNINGMEESTER I BOELS ZANDERS

SANNE DOLSTRA

VOORZITTER | BOELS ZANDERS

Robbert van Roij

OPLEIDINGEN | BOELS ZANDERS

RUDY ROMBOUTS

SECRETARIS | ADELMEIJER-HOYNG

JULIE VAN GERVEN

ACTIVITEITEN I KAMPSVANBAAR

MICHEL VAN VEEN

PLEITWEDSTRIJDEN | THUIS PARTNERS 

LOTTE KERSTGES

REIS I THUIS PARTNERS

Sponsoren