Over ons

Door en voor jonge advocaten in Limburg

Algemeen

Jonge Balie Limburg

Vereniging De Jonge Balie Limburg is opgericht in 2019 en is ontstaan uit de fusie van de jonge balies Maastricht en Roermond. De vereniging stelt zichzelf ten doel het bevorderen van de ontwikkeling van en het contact tussen jonge advocaten in het arrondissement van de rechtbank Limburg. Deze doelstelling wordt onder meer nagestreefd door het organiseren van inhoudelijke en sociale activiteiten, het verstrekken van voorlichting over bepaalde onderwerpen en het onderhouden van contacten met verschillende organisaties binnen en buiten Limburg. Ook treedt de Jonge Balie op als belangenvertegenwoordiger van haar leden indien zij dit noodzakelijk acht.

De Jonge Balie Limburg is voorts verantwoordelijk voor de uitvoering en organisatie van diverse verplichtingen die op grond van ordereglementen rusten op stagiaires in het arrondissement Limburg. Dit betreft in ieder geval het organiseren van pleitwedstrijden en lezingen.

 

Structuur

De Jonge Balie Limburg wordt bestuurd door een parttime bestuur dat bestaat uit zeven (jonge) leden. Het bestuur wordt jaarlijks in september benoemd door de algemene vergadering.  

De vereniging telt op dit moment ongeveer 250 leden. Iedere beginnende Limburgse advocaat wordt na zijn (eerste) beëdiging lid van de Jonge Balie Limburg. Men blijft in ieder geval lid tot het behalen van de stageverklaring. 

Premium Banner

Premium Banner gives you a wide range of styles and options that you will definitely fall in love with