Regelgeving

Toepasselijke regelgeving

Voor stagiaires beëdigd na 1 maart 2013 geldt de Verordening op de Advocatuur (welke per 1 januari 2015 de Stageverordening 2012 heeft vervangen) en het Stagebesluit 2013.

Let op: stagiaires dienen zelf bij te houden bij welke pleitwedstrijden en/of lezingen zij aanwezig zijn geweest. Het bestuur van de Jonge Balie Limburg kan daar geen informatie over verstrekken. 

Reglementen en verordeningen

Hieronder treft u enkele reglementen en verordeningen aan die voor leden van de Jonge Balie Limburg relevant zijn: