Pleitwedstrijden

Artikel 2 lid 1 aanhef, sub c en slot jo. artikel 2 lid 2 aanhef en sub b Statuten: De vereniging heeft als doel het bevorderen van de juiste uitoefening van het beroep van advocaat en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het houden van vergaderingen, lezingen, pleitwedstrijden, excursies, feesten en dergelijke.

Informatie

Algemeen

De rechtbank te Maastricht en de rechtbank te Roermond zijn een aantal keer per jaar het decor van de spannende pleitwedstrijden van de Jonge Balie Limburg. Vier advocaat-stagiaires nemen het tegen elkaar op in zaken met uiteenlopende onderwerpen op het gebied van het civiel, bestuur- en strafrecht. 

Opleidingseisen 

Voor advocaat-stagiaires geldt dat zij gedurende hun stageperiode minimaal 2 pleitwedstrijden dienen bij te wonen. Daarnaast dient iedere advocaat-stagiaire tijdens zijn of haar stageperiode één maal zelf deel te nemen aan een pleitwedstrijd.

Bewijs van aanwezigheid

Als bewijs van uw aanwezigheid dient u zowel vóór aanvang van de pleitwedstrijd als na afloop te tekenen op de presentielijst. De advocaat-stagiaire houdt zelf een lijst bij van de bijgewoonde pleitwedstrijden. Bij aanvraag van de stageverklaring kan de Raad van de Orde controleren of deze lijst correspondeert met de geplaatste handtekeningen op de presentielijsten.

 

Organisatie

De organisatie van de pleitwedstrijden is in handen van de pleitcommissie.

Ter zake de regels die gelden bij een pleitwedstrijd wordt verwezen naar het Pleitreglement, dat te vinden is onder het tabblad regelgeving.

Voor vragen, opmerkingen over of suggesties kunt u zich richten tot Jessica Lutgens via pleit@jongebalielimburg.nl.

Winnaars vanaf 2010

04.05.2018 mr. E. Aarden
04.05.2018 mr. R.D. Maessen
16.11.2018 mr. S.S. Vijn

10.03.2017 mr. R.A.M. Golsteijn
19.05.2017 mr. J.J.E. Jacobs
15.09.2017 mr. J.B.G. Gelissen
24.11.2017 mr. L. Embregts

26.02.2016 mr. L.H.W. Golsteijn
18.03.2016 mw. mr. R.J.W. Dreuning
17.06.2016 mw. mr. J.J.H.M. de Crom
16.09.2016 mw. mr. C.G.M. Schuman
18.11.2016 mr. drs. L.H. Janssen

20.02.2015 Mw. Mr. C.S.B.E. Reinders
08.05.2015 Mw. Mr. P. Thoren
04.12.2015 Mr. S. Dassen

07.02.2014 Mr. D. Stikkelbroeck
04.04.2014 Mr. B.L.J. Lenferink
13.06.2014 Mr. J. de Bruin
14.11.2014 Mw. Mr. S.E.G.N. Schnabel

22.02.2013 Mr. T.E.J. Devens
22.03.2013 Mr. M.G.T. Leclair
26.04.2013 Mw. Mr. I. Bosselaar
24.05.2013 Mr. M.W.M. van Doorn
21.06.2013 Mr. A.L. Rinsma
13.09.2013 Mr. D.N. Lavain
08.11.2013 Mr. B.C.A. Fastré

24.02.2012 Mr. A.A. Campos
23.03.2012 Mr. W.J.F. Geertsen
11.05.2012 Mr T. Dohmen
15.06.2012 Mr. W. Lusingh Tonckens
07.09.2012 Mw. Mr. E. Meuwissen
02.11.2012 Mw. Mr. E.M.M. Brans
30.11.2012 Mr. S. Ikiz

25.02.2011 Mr. R.L.A. Neven
01.04.2011 Mr L.C.H.J. Hox
13.05.2011 Mw. Mr. M. Rietrae
10.06.2011 Mw. Mr. L. Schyns
23.09.2011 Mw. Dr. Mr. H. Celik
25.11.2011 Mw. Mr. D.M.J. Dexters

05.02.2010 Mw. Mr. I. Swennen
23.04.2010 Mw. Mr. L.N. Geerman
28.05.2010 Mr. G.B. Falkenberg
09.06.2010 Mr. J.H.A. Nieste
17.09.2010 Mr R.J.J.M.M. Metsemakers
12.11.2010 Mr. G.S. Reehuis